A coaching módszere

Mit jelent a coaching? Mivel is foglalkozik egy coach?  Boldog lennék, ha a nevem mellé mindenki számára egyértelmű, közérthető tevékenységet írhatnék. De ezt most nem tehetem meg, hiszen nyelvünkben a coach szószerinti fordítása félreértésre adhat okot.

A coach elnevezés ugyanis a sport világából származik, a sportolókat csúcsra juttató edzőket nevezik coachnak. Ha ragaszkodnánk ehhez a kifejezéshez, talán a gondolkodás, a lélek edzője állna legközelebb a valósághoz. Jó megoldás híján maradok a coachnál, és az utóbbi évek is azt mutatják, hogy lassan elterjed és elfogadottá válik ez a kifejezés.

Milyen a jó edző? A jó edző olyan eredményekhez képes eljuttatni a sportolóit, amelyekre talán ő maga nem is képes. Abban rejlik sikere, hogy meglátja sportolói képességeit, megláttatja sportolóival miben jók, miben erősek, megtanítja neki, hogy higgyenek magukban, aktivizálja az erőforrásokat, megtanítja őket arra, hogyan kontrollálják és osszák be erejüket, közösen dolgoznak ki olyan személyre szabott módszereket, melyek közelebb és közelebb viszik a sportolókat a kitűzött célhoz. És mindeközben mélységesen hisz abban, hogy sportolói képesek elérni céljukat.

És épp ezt teszi a jó coach, csak  más célok mentén dolgozik ügyfelével. Céltól és az érintett életterülettől, szerepektől függően megkülönböztethetünk life (életvezetési), business (üzleti) és executive (felső vezetői)  coachingot.

Az alapmódszer mindhárom esetben ugyanaz, és nem is szívesen különítem le szigorúan egymástól a life és business coachingot, hiszen nincs két énünk és üzletemberként, munkavállalóként nem tudjuk magánéleti örömeinket, problémáinkat lehasítani és otthon hagyni. Természetesen a munkahely nem terepe a magánéleti dolgainknak, de magánéleti problémáink sokszor nagyon szorosan összefüggnek munkahelyi teljesítményünkkel, munkabírásunkkal, kreativitásunkkal, vagy éppen annak hiányával. Az természetesen előfordul és elfogadható, hogy az ügyfél nem szeretne magánéleti problémákat behozni business coaching folyamatába. A fordított helyzet sem ritka, mikor életvezetési coaching témája megoldatlan munkahelyi konfliktus, ami rányomja a bélyegét a család életére.

Tehát az alapmódszer mindhárom esetben ugyanaz. A coaching aktív közös munka; személyre szabott, 45-90 perces ülésekből álló beszélgetéssorozat (3-10 alkalommal), mely kiegészül az ügyfél által kitűzött cél eléréséhez szükséges kommunikációs, tervezési, érdekérvényesítési készségeket, önismeretet és a helyes megküzdési stratégiákat fejlesztő feladatokkal. Coachként segítem az adott lehetőség vagy élethelyzet értelmezésében, az esetleges rossz megoldások és viselkedésminták azonosításában, a kitűzött célhoz vezető állomások tervezésében. A célra fókuszálva közösen azonosítjuk a meglévő erőforrásokat, értékeket, és feltárjuk a rejtett tartalékokat (hiszen a „Minden bennünk rejlik rég…” ), majd lépésről lépésre, saját megoldási javaslatainak mérlegelését és kivitelezését segítve jut el a kitűzött céljához.